Bedrijfsnaam:

Uw naam:

Uw functie:

Uw emailadres:

Straatnaam:

Pc + plaats:

Telefoonr:

Ja, wij willen een ATEX document (explosieveiligheidsdocument) laten opstellen. Neem contact met ons op.

.

Sponsor pagina’s: SafetyNet nederland, Gevaarlijke-stoffen.com, Gratis abonnement Bedrijfshulpverlening, Vereniging chemische opslag, Veiligheidskunde.net, Veiligheidsadviseur, Cursus opslag gevaarlijke stoffen, ADR - of IMO etiketten, Logistiek startportaal, SafetyNet Europe, Appartement Winterberg, Milieuvergunning nodig?, Cursus met gevaarlijke stoffen (N13), ADR veiligheidsadviseur , ATEX document, PGS15 cursus, gevaarlijke stoffen Shop, hulpverlenerswinkel, BRZO advies

Explosieveiligheidsdocument (ATEX) laten opstellen.

.

SafetyNet Consultants

Specialisten uit de praktijk.

ATEX staat voor "ATmosphères EXplosives" en wordt gebruikt voor twee richtlijnen op het gebied van explosiegevaar onder atmosferische omstandigheden. De ATEX bedrijfsrichtlijn 1999/92/EG beschrijft voor ondernemers de minimum veiligheideisen om een gezonde en veilige werkomgeving te creëren voor medewerkers die door explosieve atmosferen gevaar kunnen lopen. De ATEX productrichtlijn 94/9/EG (ook bekend als 'ATEX 95') beschrijft voorschriften voor apparaten en beveiligingssystemen op plaatsen (zogenaamde "zones") waar stof- of gasexplosiegevaar kan optreden.


Voorgeschreven is dat de werkgever een explosieveiligheidsdocument (ook wel ATEX document) laat opstellen om de gevaren inzichtelijk te maken. SafetyNet Consultants zijn specialisten die dit voor u kan doen. Onderdeel van dit ATEX document is een risico-inventarisatie met het vaststellen van explosiegevaarlijke zones. Explosiegevaarlijk gebied wordt in gevarenzones ingedeeld.

Ja, ik geef SafetyNet Nederland toestemming mij op te nemen in haar relatiebestand.

SafetyNet Nederland b.v. - Postbus 4070 6803 EB  Arnhem - info@safetynet-nederland.nl